© 2017-2018 Empathia Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polisolokaty były prezentowane jako produkt zapewniający pewny zysk, sięgający nawet do kilkunastu procent rocznie. Pokazywano wykresy przedstawiające wzrost indeksów na przestrzeni kilkunastu lat. Ponadto informowano, iż klient jest pewny wypłaty wpłaconych środków, j...

Zakwalifikowanie kredytobiorcy jako konsumenta ma ogromne znaczenie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w umowie kredytowej, bowiem tylko konsumenta chronią przepisy prawa dotyczące niedozwolonych postanowień umownych. Jak rozumieć pojęcie konsument...

Wobec poniesionych strat moralnych, wprowadzenia w błąd i upokorzenia Sąd przyznał pokrzywdzonej odszkodowanie w wysokości 8 tys. funtów, co stanowi równowartość około 40 tys. złotych. Zdaniem Sądu, dokładnie tyle powódka wydałaby na nowe Renault Clio.

Po raz kolejny, należy podkreślić, że podpisanie aneksu nie jest ugodą i nie zamyka konsumentowi drogi do dochodzenia swoich praw naruszonych poprzez ustanowienie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wysokich opłat likwidacyjnych.

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zniszczeniem, zaginięciem lub uszkodzeniem jeżeli nastąpiła ona na pokładzie lub w czasie sprawowania nad nim opieki przez przewoźnika.

Lekarz może ponosić odpowiedzialność tylko w razie winy, nie może odpowiadać za brak rezultatu oraz za ryzyko leczenia.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na Towarzystwa Ubezpieczeniowe kary pieniężne w decyzji o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego przez Towarzystwo w roku obrotowym p...

Cieszymy się, że nasi eksperci mogli uczestniczyć w spotkaniu, dzięki któremu potwierdzili swoje stanowisko i procedury dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód osobowych i majątkowych poniesionych w wypadkach komunikacyjnych.

Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów