© 2017-2018 Empathia Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Sądy zwracają się do Sądu Najwyższego z prośbą o stwierdzenie, czy termin przedawnienia dla klauzuli niedozwolonej wynosi 3 lata, czy jednak 10 lat. Na rozstrzygnięcie czekają wszyscy, którzy zainwestowali w ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, czyli tzw. „...

Frankowicze nie wiedzą, jak walczyć o swoje prawa ws. kredytów hipotecznych. Dobiegła końca akcja informacyjna dla frankowiczów zorganizowana przez Rzecznika Finansowego i Rzecznika Praw Obywatelskich, w której udział wzięło około 1700 kredytobiorców. W artykule podsum...

Większość polskich sądów nie ma już wątpliwości, iż masowo zawierane umowy kredytowe, następnie indeksowane do franka szwajcarskiego, zawierają postanowienia abuzywne, a tym samym nieważne. Problematyczna pozostaje jednak odpowiedź na pytanie: co dalej z umową?

Polisolokaty były prezentowane jako produkt zapewniający pewny zysk, sięgający nawet do kilkunastu procent rocznie. Pokazywano wykresy przedstawiające wzrost indeksów na przestrzeni kilkunastu lat. Ponadto informowano, iż klient jest pewny wypłaty wpłaconych środków, j...

Po raz kolejny, należy podkreślić, że podpisanie aneksu nie jest ugodą i nie zamyka konsumentowi drogi do dochodzenia swoich praw naruszonych poprzez ustanowienie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wysokich opłat likwidacyjnych.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na Towarzystwa Ubezpieczeniowe kary pieniężne w decyzji o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego przez Towarzystwo w roku obrotowym p...

Jaką moc prawną ma oświadczenie kredytobiorcy o świadomości ryzyka kursowego? Czy bank jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu umowy kredytowej?

Osoby posiadające polisolokaty, szukając informacji jak wyjść z ciężkiej sytuacji, w której się znaleźli, często mogą natknąć się na informację, iż zakład ubezpieczeń oferował konsumentom toksyczne produkty. W praktyce często można się spotkać z określeniem „konsument”...

Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów