© 2017-2018 Empathia Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Co może zrobić osoba, która ma kredyt we frankach? Dla portalu Pieniądz jest kobietą wywiadu udzielił mec. Bartosz Graś z naszej kancelarii Empathia Kancelaria Adwokacka Bartosz Graś i Wspólnicy. Zachęcamy do lektury całego artykułu.

Większość polskich sądów nie ma już wątpliwości, iż masowo zawierane umowy kredytowe, następnie indeksowane do franka szwajcarskiego, zawierają postanowienia abuzywne, a tym samym nieważne. Problematyczna pozostaje jednak odpowiedź na pytanie: co dalej z umową?

Przeciwko technologicznemu gigantowi wpłynęło już kilka pozwów w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu oraz we Francji. Większość z nich opiera się na zarzutach nieuczciwych praktyk, w jednym z nich użytkownicy twierdzą natomiast, że Apple maskował wadę baterii, zamiast ją...

Polisolokaty były prezentowane jako produkt zapewniający pewny zysk, sięgający nawet do kilkunastu procent rocznie. Pokazywano wykresy przedstawiające wzrost indeksów na przestrzeni kilkunastu lat. Ponadto informowano, iż klient jest pewny wypłaty wpłaconych środków, j...

Zakwalifikowanie kredytobiorcy jako konsumenta ma ogromne znaczenie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w umowie kredytowej, bowiem tylko konsumenta chronią przepisy prawa dotyczące niedozwolonych postanowień umownych. Jak rozumieć pojęcie konsument...

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na Towarzystwa Ubezpieczeniowe kary pieniężne w decyzji o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego przez Towarzystwo w roku obrotowym p...

Jaką moc prawną ma oświadczenie kredytobiorcy o świadomości ryzyka kursowego? Czy bank jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu umowy kredytowej?

Osoby posiadające polisolokaty, szukając informacji jak wyjść z ciężkiej sytuacji, w której się znaleźli, często mogą natknąć się na informację, iż zakład ubezpieczeń oferował konsumentom toksyczne produkty. W praktyce często można się spotkać z określeniem „konsument”...

Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów