© 2017-2018 Empathia Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Frankowicze nie wiedzą, jak walczyć o swoje prawa ws. kredytów hipotecznych. Dobiegła końca akcja informacyjna dla frankowiczów zorganizowana przez Rzecznika Finansowego i Rzecznika Praw Obywatelskich, w której udział wzięło około 1700 kredytobiorców. W artykule podsum...

Większość polskich sądów nie ma już wątpliwości, iż masowo zawierane umowy kredytowe, następnie indeksowane do franka szwajcarskiego, zawierają postanowienia abuzywne, a tym samym nieważne. Problematyczna pozostaje jednak odpowiedź na pytanie: co dalej z umową?

Zakwalifikowanie kredytobiorcy jako konsumenta ma ogromne znaczenie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w umowie kredytowej, bowiem tylko konsumenta chronią przepisy prawa dotyczące niedozwolonych postanowień umownych. Jak rozumieć pojęcie konsument...

Jakie warunki musi spełniać klauzula oprocentowania zmiennego, aby mogła zostać uznana za ważną.

Kiedy klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach kredytowych jest niedozwolona w rozumieniu art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego?

Niekiedy pierwsze raty z tytułu umowy kredytowej mogą być wyższe od pozostałych, nawet jeżeli w umowie wskazane jest, że mają być równe. Wynika to z tego, że do rat kredytu bank dolicza dodatkowe opłaty.

Cieszymy się, że nasi eksperci mogli uczestniczyć w spotkaniu, dzięki któremu potwierdzili swoje stanowisko i procedury dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów frankowych.

Co mogą zyskać frankowicze w postępowaniu polubownym? Szybkość, niewielka wysokość opłaty oraz decydujący wpływ na finalne rozstrzygnięcie.

Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów