© 2017-2018 Empathia Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polisolokaty były prezentowane jako produkt zapewniający pewny zysk, sięgający nawet do kilkunastu procent rocznie. Pokazywano wykresy przedstawiające wzrost indeksów na przestrzeni kilkunastu lat. Ponadto informowano, iż klient jest pewny wypłaty wpłaconych środków, j...

Po raz kolejny, należy podkreślić, że podpisanie aneksu nie jest ugodą i nie zamyka konsumentowi drogi do dochodzenia swoich praw naruszonych poprzez ustanowienie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wysokich opłat likwidacyjnych.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na Towarzystwa Ubezpieczeniowe kary pieniężne w decyzji o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego przez Towarzystwo w roku obrotowym p...

Postępowanie wprowadzone w ustawie z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich umożliwia rozwiązanie sporu między klientem podmiotu rynku finansowego, a przykładowo zakładem ubezpieczeń przy udziale pracownika...

Oprócz zwrotu niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej albo zwrotu wszystkich wpłaconych składek z umowy polisolokaty możesz dochodzić odsetek za opóźnienie w wykonaniu świadczenia.

Posiadacza polisolokaty interesuje przede wszystkim jakich dokumentów może domagać się od ubezpieczyciela. Przepis ustawy stanowi, iż nie są to tylko dokumenty, mające wpływ na ustalenie jego odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

Rzecznik Finansowy nie stwierdził podstaw do pomniejszania wypłacanej kwoty pieniężnej o opłatę likwidacyjną niezależnie czy jest opłatą ukrytą czy jawną. Opłata likwidacyjna nie stanowi zatem równowartości kwoty z tytułu rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Nieważność umowy może mieć wielkie znaczenie dla klientów, którzy stracili pieniądze, lokując je w polisolokaty.

Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów