© 2017-2018 Empathia Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zniszczeniem, zaginięciem lub uszkodzeniem jeżeli nastąpiła ona na pokładzie lub w czasie sprawowania nad nim opieki przez przewoźnika.

Cieszymy się, że nasi eksperci mogli uczestniczyć w spotkaniu, dzięki któremu potwierdzili swoje stanowisko i procedury dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód osobowych i majątkowych poniesionych w wypadkach komunikacyjnych.

W Polsce istnieje pozasądowy system dochodzenia rekompensat za szkody medyczne.

Czy w sytuacji, gdy sprawca wypadku zostanie uniewinniony w postępowaniu karnym, odbiera to poszkodowanemu możliwość dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta podejmuje szereg działań mających na celu ochronę interesów konsumenta naruszonych przez niezgodne z prawem zapisy umowy polisolokaty.

Kiedy można dochodzić odszkodowania, a kiedy zadośćuczynienia? Czy są to pojęcia tożsame? Jak prowadzić postępowanie dowodowe?

Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów