© 2017-2018 Empathia Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Nasze referencje

Wspieramy ludzi takich jak Ty
Aby wypełnić formularz kontaktowy
przejdź do zakładki kontakt

Empathia za cel nadrzędny stawia sobie zapewnienie swoim klientom możliwie najwyższego należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia. Nasz zespół prawników doprowadził do szczęśliwego zakończenia wiele spraw.

Poniżej przedstawiamy wybrane historie naszych klientów.

kwota odszkodowania
24.500.000 zł

Uzyskane odszkodowanie w wysokości 24.500.000 zł z tytułu pożaru w zakładzie produkcyjnym.

Uzyskane zadośćuczynienie w wysokości 462.000 zł, 207.500 zł tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby w przeszłości, 2.500 zł miesięcznej renty na zwiększone potrzeby na przyszłość, 1.750 zł miesięcznie tytułem renty wyrównawczej na przyszłość, 48.000 zł tytułem odszkodowania, za obrażenia doznane w wyniku wypadku komunikacyjnego a następnie niewłaściwej opieki w szpitalu.

kwota odszkodowania
717.500 zł
+ 4.250 zł m-cznie
kwota odszkodowania
770.000 zł

Uzyskane zadośćuczynienie, odszkodowanie i skumulowana renta w wysokości 770.000 zł w konsekwencji utraty oka, a co za tym idzie możliwości zarobkowych.

Uzyskane zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz skumulowana renta w wysokości 1.000.000 zł z tytułu wypadku przy pracy na podstawie ugody.

kwota odszkodowania
1.000.000 zł
kwota odszkodowania
60.000 zł

Uzyskane zadośćuczynienie w wysokości 60.000 zł od Towarzystwa Ubezpieczeniowego dla poszkodowanego w wypadku samochodowym, który doznał wieloodłamowego złamania bliższej nasady kości udowej i wieloodłamowego złamania rzepki.

Uzyskane zadośćuczynienie w łącznej wysokości 60.000 zł oraz odszkodowania w wysokości 16.000 zł od Towarzystwa Ubezpieczeniowego dla poszkodowanej w wypadku samochodowym, za długotrwałe leczenie oraz blizny.

kwota odszkodowania
76.000 zł
kwota odszkodowania
2.400,00 euro

Uzyskane zadośćuczynienie dla czterech pasażerów za opóźniony lot, po 600 euro dla każdego z Klientów.

Uzyskane odszkodowanie dla pasażera za opóźniony lot w wysokości 14.000 zł.

kwota odszkodowania
14.000,00 zł