© 2017-2018 Empathia Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polisolokata - o opłatach likwidacyjnych słów kilka

Polisolokata, zwana inaczej polisą lokacyjną, jest swoistym połączeniem tradycyjnego 

ubezpieczenia z lokatą oszczędnościową.

 

Polega na podpisaniu umowy z firmą ubezpieczeniową, a nie jak w przypadku lokaty - z bankiem, na podstawie, której klient zobowiązuje się do regularnego opłacania składek. Podstawową cechą polisolokaty jest jej długoterminowość, zazwyczaj czas obowiązywania lokaty wynosi 10 lat. Dodatkowo umowę polisolokaty można określić jako wysoce skomplikowaną, nie dającą osobie podpisującej umowę pełnego rozeznania w zawiłych konstrukcjach prawnych. Niestety, umowy są tak skonstruowane, że ich wypowiedzenie przed upływem oznaczonego terminu powoduje utratę przeważającej części zainwestowanych środków.

 

Większość firm ubezpieczeniowych żąda od klientów horrendalnych opłat likwidacyjnych na poziomie 80-100% wartości zainwestowanych środków z tytułu rozwiązania umowy ubezpieczenia przed końcem okresu trwania umowy. Opłaty w takiej wysokości powodowały utratę przez klientów przeważającej części pieniędzy wpłaconych na konto. Obecnie w przedmiocie opłat likwidacyjnych toczy się wiele postępowań sądowych. Na podstawie zapadłych wyroków okazuje się, że stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe zapisy dot. opłat likwidacyjnych są niezgodne z przepisami prawa. Przykładowo, Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 26 czerwca 2012 r. w sprawie o sygnaturze: VI ACa 87/12, uznał, że "zakwestionowane postanowienie narusza dobre obyczaje gdyż sankcjonuje przejęcie przez ubezpieczyciela w pierwszych latach trwania umowy niemal całości wykupionych środków – w postaci opłaty likwidacyjnej, niezależnie od tego, czy zakwalifikuje się ją jako swojego rodzaju „odstępne” czy też po prostu sankcję finansową – w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot wydatków.” W podobnym tonie wypowiedział się również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 maja 2010 r., sygn. akt: VI ACa 1175/09: ,,zapis taki rażąco narusza interes konsumenta gdyż prowadzi do uzyskiwania przez ubezpieczyciela pewnych korzyści kosztem ubezpieczonego, zwłaszcza wówczas, gdy ten ostatni zgromadzi na swoim rachunku osobistym aktywa o znacznej wartości".

 

Ponadto, wielokrotnie opłaty likwidacyjne w wysokości 80-100% zostały wpisane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) na listę klauzul niedozwolonych. W celu walki z nieuczciwymi praktykami podejmowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe Prezes UOKiK podpisał porozumienia z firmami ubezpieczeniowymi. Na mocy zwartego porozumienia 17 towarzystw ubezpieczeniowych obniżyło znacznie opłaty likwidacyjne. Podpisane porozumienie nie zamyka jednak drogi do dochodzenia roszczeń przez konsumentów. Klienci, których prawa zostały naruszone mogą rozwiązać umowę i dochodzić zwrotu od firmy ubezpieczeniowej pobranych opłat likwidacyjnych.

 

Jak widać polisolokata nie zawsze przynosi zysk i korzyść inwestującemu. Czasami zdarza się tak, że mimo opłacania składek inwestujący traci wszystkie zgromadzone środki na rzecz ubezpieczyciela. Dlatego, należy z rozwagą i pewną ostrożnością podchodzić do umów, których nie rozumiemy. 

udostępnij na facebook'u
udostępnij na twitterze
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload