© 2017-2018 Empathia Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Szkody finansowe

Jeżeli masz wątpliwości
czy należy Ci się odszkodowanie
skontaktuj się z nami.
Weryfikacja sprawy
jest całkowicie bezpłatna.
Aby wypełnić formularz kontaktowy
przejdź do zakładki kontakt
Kredyty walutowe

Jeśli posiadasz kredyt frankowy lub w innej walucie, Empathia pomoże Ci negocjować z bankiem i zmienić warunki umowy kredytowej.

Gdy negocjacje nie doprowadzą do ugody, możemy reprezentować Cię przed sądem.

Nasi prawnicy mają odpowiednie kwalifikacje, aby skutecznie Ci pomóc. Jeżeli masz wątpliwości czy jest szansa na zmianę warunków kredytu, prześlij dokumenty, a nasi radcowie prawni i adwokaci dokonają ich analizy i przedstawią Ci pełną informację.

Jeśli miałeś umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a po jej likwidacji ubezpieczyciel pobrał opłatę likwidacyjną - pomożemy Ci ją odzyskać.

Wystąpimy w Twoim imieniu do ubezpieczyciela o zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej, a w przypadku odmownej decyzji nasi prawnicy skierują sprawę na drogę postępowania sądowego.

Ponadto, możemy w Twoim imieniu dochodzić od zobowiązanego zakładu ubezpieczeniowego zwrotu wszelkich środków pieniężnych wpłaconych w trakcie trwania umowy wraz z odsetkami jeżeli umowa, którą zawarłeś okaże się nieważna.

Polisolokaty
Ubezpieczenie niskiego wkładu

Jeśli zawierając umowę kredytu bankowego byłeś zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - możemy pomóc domagać się do zwrotu składek.

Wystąpimy w Twoim imieniu do banku o zwrot pobranych składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu, a w przypadku odmownej decyzji nasi prawnicy skierują sprawę na drogę postępowania sądowego.