© 2017-2018 Empathia Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Szkody osobowe

Jeżeli masz wątpliwości
czy należy Ci się odszkodowanie
skontaktuj się z nami.
Weryfikacja sprawy
jest całkowicie bezpłatna.
Aby wypełnić formularz kontaktowy
przejdź do zakładki kontakt
Wypadki komunikacyjne

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego, Empathia pomoże Ci w uzyskaniu odszkodowania i innych świadczeń związanych z wypadkiem.

 

Odszkodowanie przysługuje każdej osobie która nie została uznana za wyłącznego sprawcę wypadku komunikacyjnego.

Współpracujący z nami specjaliści oszacują należne odszkodowanie i będą Cię reprezentować zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i postępowania sądowego.

Jeśli jesteś poszkodowany, ponieważ doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku przy pracy, Empathia pomoże Ci uzyskać odszkodowanie z ZUS.

W przypadku wypadku przy pracy bądź w drodze do pracy z winy pracodawcy, pomożemy Ci ubiegać się o odszkodowanie z OC pracodawcy, a gdyby go nie miał - bezpośrednio od pracodawcy.

Współpracujący z nami specjaliści oszacują należne Ci odszkodowanie i będą Cię reprezentować zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem bądź pracodawcą, jak i postępowania sądowego.

Wypadki przy pracy
Wypadki w rolnictwie

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, ponieważ doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym, Empathia pomoże Ci uzyskać odszkodowanie oraz świadczenia związane bezpośrednio z wypadkiem w gospodarstwie rolnym.

 

Dotyczy to osób, którym nie z ich winy została wyrządzona szkoda.

Współpracujący z nami specjaliści oszacują należne odszkodowanie i będą Cię reprezentować zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem, jak i postępowania sądowego.

Jeśli uległeś wypadkowi (przewróciłeś się), a zdarzenie to wynika z niewykonania swoich podstawowych obowiązków przez właścicieli lub zarządców nieruchomości, Empathia przekaże Ci wszystkie informacje konieczne do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego, 

wyjaśni zdarzenie i poinstruujemy jak się zachować.

W razie braku pozytywnej reakcji podmiotu odpowiedzialnego, wyegzekwujemy przysługujące Ci odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, rentę itp.

Upadki i poślizgnięcia